Integritetspolicy och Uthyrningsvillkor

1. Integritetspolicy:

Vilka vi är

Våra webbplatsadresser är: https://www.djeventvaxjo.se samt https://w ww.djvaxjo.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För dig som kund och övriga hyrestagare

DJ Event Växjö värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur DJ Event Växjö hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgiftsansvar

DJ Event Växjö, org.nr 790928-0914, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar DJ Event Växjö finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy.

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

Kontaktformulär

Om du skriver på ett upprop Det kan exempelvis handla om namn, e-postadress och telefonnummer. När du hyr en produkt av oss Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer, adress, personnummer och e-postadress.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Cookie-filer

DJ Event Växjö använder cookies eller kakor. Det är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare och används för webbstatistik, att spara information och beteende samt optimera upplevelsen när du besöker DJ Event Växjös webbplats. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Ändamål för insamling av personuppgifter, Analys

DJ Event Växjö behandlar dina uppgifter i syfte att: Kommunicera med dig. Administrera din orderbokning. Besvara kundserviceärenden.. Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig. Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Dina personuppgifter lagras av DJ Event Växjö så länge du är aktiv som kund. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras 36 månader efter att ditt medlemskap avslutats skriftligt eller efter din senaste kontakt. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnande lagstiftning såsom bokföringslagen. Dina personuppgifter lagras av DJ Event Växjö i 12 månader efter det att du lämnat dina uppgifter till oss. Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till DJ Event Växjö. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis är våra databaser skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Rätten att få registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som DJ Event Växjö har sparade om dig. Skulle du begära ytterligare ett registerutdrag inom 12 månader från din första begäran kan vi komma att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som uppkommer på grund av din begäran. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy.

Rätten att begära att få uppgifter rättade

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i DJ Event Växjö register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. När det gäller din aktuella adress så använder vi oss av folkbokföringen som källa.

Rätten att bli borttagen

Du kan när du vill be om att bli borttagen ur DJ Event Växjö register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

Rätt att invända mot direkt marknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering i detta syfte, kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. När vi mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy avser endast DJ Event Växjö och dess undersidor. DJ Event Växjö ansvarar inte för andra webbplatser, som länkas till via djeventvaxjo.se, som gör att du lämnar domänen djvaxjo.se och djeventvaxjo.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa integritetspolicyn som gäller för den sidan.

Ytterligare information

Om du har några frågor om DJ Event Växjö integritetspolicy eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt: Postadress: DJ Event Växjö Att: GDPR-ansvarig Lilla Fylleryd 1A 355 92 Växjö E-postadress: info@djvaxjo.se eller info@djeventvaxjo.se

Tillsynsmyndighet

Tycker du att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det.  

2. Uthyrningsvillkor:

ÄGARE

Utrustningen tillhör DJ Event Växjö. Hyresmannen får därför inte låna- eller hyra ut, sälja, pantsätta, överlåta eller medföra utrustningen utomlands. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas.

AVBOKNING

Avbokning måste vara uthyraren tillhanda senast två veckor före hyresperiodens början. Sker avbokning senare än två veckor så debiteras hyresmannen 50% av hyran.

BETALNING

Hyresavgiften erlägges kontant eller bankgirobetalning i förskott mot faktura senast den avtalad hyresperiodens början. Betal- eller kreditkort kan ej användas. Företagskunder, föreningar betalar mot faktura med upp till 30 dagar!

SÄRSKILDA VILLKOR PRIVATPERSONER

Privat hyresman måste vara minst 18 år och kunna uppvisa ID-handlingar som körkort, ID-kort eller Pass. Om hyresman är yngre än 18 år måste förälder och/eller målsman följa med och skriva under avtalet.

AVHÄMTNING

DJ Event Växjö ansvarar för att uthyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.

UPPKOPPLING AV LJUDANLÄGGNING

DJ Event Växjö ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyresmannen gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av DJ Event Växjö. Hyresmannen ansvarar för att utrustningen sköts på ett riktigt sätt.

ÅTERLÄMNING

Hyrd utrustning skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet. Utrustningen testas på plats vid återlämning av DJ Event Växjö under hyresmannens närvaro och skall fungera, och skall vara rengjorda från eventuell smuts, stearinfläckar, dryckesspill och liknande. Skadad eller saknad utrusning ersätts kontant. Skadade, saknade eller nedsmutsade tillbehör ersätts kontant. Om återlämnande av hyrd utrustning dröjer längre än hyresperiodens slut och det inte beror på DJ Event Växjö, debiteras dygnshyra för varje påbörjat dygn motsvarande det hyrpris som gäller vid hyran.

ANSVAR - STÖLD

Hyresmannen bär under hyresperioden fullt ansvar för hyrd utrustning. Skadad eller förlorad utrustning skall utan dröjsmål ersättas av hyresmannen, oavsett om vållande eller olycka föreligger. Det åläggs hyresmannen att hålla hyrd utrustning försäkrad till dess fulla värde under hyresperioden, samt att förvara den säkert både i lokalfest, bruk och när den inte används. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta DJ Event Växjö om det inträffade. Varuvärdet debiteras hyresmannen och skall betalas inom tio dagar. Med vänlig hälsning DJ Event Växjö